Majlis Perbandaran Pengerang Sahut Cabaran Bandar Pintar

Bandar Pintar merupakan antara usaha penting kerajaan mewujudkan urustadbir cekap PBT selain pembangunan kemudahan dan inisiatif-insiatif kesejahteraan rakyat.

Selari dengan usaha Kerajaan untuk mewujudkan Bandar Pintar di Malaysia, Majlis Perbandaran Pengerang telah menyahut cabaran dan telah melaksanakan beberapa inisiatif antaranya adalah:

  1. 21 Smart CCTV
  2. Smart Traffic Light
  3. 20 unit Digital Bunting
  4. Smart Governance (PenggerangApps)
  5. 119 unit Smart Lighting
  6. Easy Electronic Tree Data Collection

Inisiatif-inisiatif bandar pintar ini diwujudkan dan dilaksanakan bagi matlamat memantapkan tadbir urus serta memperkasa penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: