#video KPKT Batalkan 31 Projek PR1MA

Angka terbaru dimaklumkan hanya 63 projek PR1MA masih diteruskan dan 31 lagi dibatalkan.

Hasil daripada proses rasionalisasi untuk 94 projek PR1MA. KPKT telah memutuskan untuk meneruskan 63 projek dan menamatkan 31 projek
yang tidak menguntungkan, dibatalkan bagi meminimumkan kerugian kerajaan kerana tanah-tanah ini kurang baik iaitu tidak strategik seperti jauh dan tiada pasaran.

Keputusan pembatalan ini diambil untuk meminimumkan kerugian.

Pampasan diberikan kepada pihak kontraktor jika kerja-kerja awalan dilakukan tertakluk kepada pengesahan dan penilaian Juruukur Bahan Profesional.

Sebarang kos berkenaan dengan pembatalan pembelian unit yang telah diperakui akan ditanggung oleh pihak PR1MA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: