Berita Semasa |Pelaksanaan Operasi Sanitasi Awam Oleh Bomba Malaysia

Secara keseluruhan, KPKT di bawah Taskforce Sanitasi Awam COVID-19 telah selesai menjalankan sebanyak 9,709 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon iaitu 25 zon kuning dan 109 zon hijau mengikut pengkelasan Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

Kesemua zon merah telah dilaksanakan operasi sanitasi dan operasi taskforce ini akan diteruskan di kawasan-kawasan yang diputuskan bersama oleh KKM melalui PKD.

Operasi juga akan memberi keutamaan kepada lokaliti kes berdasarkan bilangan kes COVID-19 yang terkini.

Setakat 23 Ogos 2020 (Ahad) sebanyak 6 operasi sanitasi meliputi 6 zon hijau telah dilaksanakan yang melibatkan 4 buah negeri iaitu Sabah (2 operasi), Kedah (2 operasi), Pahang (1 operasi) dan Perak (1 operasi).

Sehingga kini (30 Mac 2020 – 23 Ogos 2020), operasi telah merangkumi 12,874 premis yang terdiri daripada 2,700 pusat perniagaan, 1,595 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,560 tempat awam, 354 pasar raya dan 5,665 bangunan kerajaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: