Alam Sihat, Masyarakat Selamat

Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara atau JPSPN adalah jabatan yang menyediakan sistem pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam yang lestari, bersepadu, cekap, berkesan dan kos efektif. Jabatan ini sentiasa meningkatkan mutu pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam melalui penggubalan dasar, strategi, pelan tindakan dan perundangan. Antara tujuan JPSPN ini ditubuhkan adalah untuk memastikan kebersihan persekitaran dan nilai estetik terjaga di samping memainkan peranan sebagai institusi yang bertanggungjawab ke atas penggubalan dasar, strategi, pelan tindakan dan perundangan mengenai pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam. Fungsi utama jabatan ini adalah mencadangkan dasar-dasar, rancangan dan… Read More

Budaya Lambang Jati Diri

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa atau lebih dikenali sebagai PLANMalaysia ditubuhkan dengan tujuan untuk memacu perancangan pembangunan negara melalui perancangan spatial yang komprehensif dan inovatif demi kesejahteraan masyarakat. PLANMalaysia memainkan peranan melalui fungsi-fungsinya di tiga peringkat kerajaan, iaitu persekutuan, negeri dan tempatan bagi memastikan perancangan kegunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah adalah sempurna. Setiap negeri masing-masing mempunyai jabatan perancangan bandar dan desa yang bergerak atas misi yang sama, iaitu bagi memacu perancangan fizikal negeri melalui pelaksanaan dan pemantauan perancangan pembangunan yang komprehensif, sistematik dan inovatif ke arah kesejahteraan masyarakat. Walaupun telah banyak usaha… Read More

Sejarah Perlu Dikenang

Jabatan Landskap Negara (JLN) ditubuhkan dengan matlamat mewujudkan Negara Taman melalui pembangunan landskap yang berkualiti dan menyeluruh bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama jabatan ini adalah untuk memastikan pembangunan landskap yang terancang dan berkualiti bagi menyediakan persekitaran hidup yang kondusif. Antara fungsi Jabatan Landskap Negara adalah merancang, menyelaras, melaksana dan mengawal selia pembangunan landskap, keperluan kawasan lapang, kawasan hijau dan kemudahan rekreasi negara. Selain itu, jabatan ini juga berfungsi untuk menjana pembangunan dan pengembangan industri landskap serta melaksana dan menyelaras aplikasi program penyelidikan dalam pelbagai bidang berkaitan landskap. Sehingga hari… Read More

Ambil barang di kebun haram perlu kebenaran JPNP

KUANTAN – Kebenaran Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP) diperlukan sekiranya pekebun-pekebun haram durian musang king di Hutan Simpanan Kekal (HSK) Batu Talam, Raub mahu memasuki kawasan operasi penguatkuasaan untuk mendapatkan semula barangan milik mereka yang tertinggal di situ. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail berkata, beliau menerima permintaan itu daripada Setiausaha Agung MCA, Datuk Chong Sin Woon berhubung perkara itu pada Selasa. Menurutnya, beliau menerima kunjungan Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Senator Datuk Dr Ahmad Masrizal Muhamad di pejabatnya di Wisma Sri Pahang di sini yang turut disertai… Read More