Info PBT: Pihak berkuasa tempatan bandaraya di Malaysia

Tahukah anda setakat ini, terdapat 14 buah bandar raya di seluruh Malaysia iaitu; Dewan / Majlis Bandaraya Negeri 1) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan 2) Majlis Bandaraya Ipoh Perak 3) Dewan Bandaraya Kuching Utara Sarawak 4) Majlis Bandaraya Kuching Selatan Sarawak 5) Majlis Bandaraya Johor Bahru Johor 6) Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Sabah 7) Majlis Bandaraya Miri Sarawak 8) Majlis Bandaraya Alor Setar Kedah 9) Majlis Bandaraya Shah Alam, Selangor 10) Majlis Bandaraya Petaling Jaya, Selangor 11) Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Melaka 12) Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Terengganu 13) Majlis Bandaraya… Read More

Info PBT: Jumlah PBT seluruh Malaysia

Tahukah anda jumlah PBT adalah sebanyak 149 buah PBT (termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur), iaitu 12 buah Dewan/Majlis Bandaraya (DB / MB), 39 buah Majlis Perbandaran (MP) dan 98 buah Majlis Daerah  (MD). Terkini ialah Majlis Daerah Putatan dan Majlis Daerah Pitas, Sabah. Terdapat juga beberapa badan lain yang diberi kuasa oleh Kerajaan Negeri masing-masing untuk melaksanakan fungsi-fungsi PBT seperti: PBT Kulim Hi-Tech, Perbadanan Putrajaya dan sebagainya.

PeKT Jambatan Menghubungkan Agensi Kerajaan Dengan Masyarakat.

Penggerak Komuniti Tempatan (PeKT) adalah suatu inisiatif yang diwujudkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) bertujuan memperkasakan komuniti melalui Dasar Komuniti Negara. Idea penubuhan yang diketengahkan menterinya, YB Zuraida Kamaruddin kini telah mula memperlihatkan hasil apabila wakil-wakil PeKT yang telah dilantik mula memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat di kawasan masing-masing. Sebagai contoh ketika masalah air melanda Negeri Selangor, Pengerusi PeKT Kuala Langat, Saudara Basuki Yusof telah terkehadapan membantu masyarakat di kawasannya dengan mengaturkan kerjasama dengan Jabatan Bomba untuk menyalurkan bantuan air bersih. Terbaru perkara sama turut berlaku di Hulu Langat… Read More

‘Trash To Cash’ jana pendapatan tambahan komuniti

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui menterinya, YB Zuraida Kamaruddin akan terus memperkasakan amalan kebersihan menerusi amalan kitar semula dalam masyarakat di komuniti bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap sampah harian mereka. Program Trash To Cash yang digerakkan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) mula dilaksanakan pada tahun 2019 dengan memberi fokus kepada kawasan Projek Perumahan Rakyat (PPR) seluruh Negara. Trash To Cash bertujuan untuk mendidik masyarakat bahawa sampah atau barangan terpakai boleh dikitar semula dan ditukar menjadi wang tunai. Sampah yang dikitar semula mampu menjadi sumber pendapatan tambahan sekali gus… Read More