Pemerkasaan program kebersihan melalui kerjasama SWCorp-PKN Wilayah Persekutuan

26 April 2021, PUTRAJAYA: Usaha mewujudkan platform kerjasama antara agensi kerajaan dengan badan bukan kerajaan (NGO) terus diperkasa apabila Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCorp) Wilayah Persekutuan petang ini menandatangani memorandum persefahaman (MoU) bersama Penggerak Komuniti Negara (PKN) Wilayah Persekutuan di Hotel Dorsett, Putrajaya. Majlis MoU kerjasama tersebut disaksikan Pengerusi SWCorp, YB Dr Daroyah Alwi bersama Ketua Pegawai Eksekutif, Tuan Ismail Mokhtar. Ia merupakan usaha pemerkasaan program mahupun kempen berkaitan kebersihan dan amalan 3R di bawah Dasar Kebersihan Negara ke arah mewujudkan Malaysia yang bersih, indah dan sejahtera. Besar harapan… Read More

The strategic partnership between SWCorp and NGO’s Penggerak Komuniti Negara (PKN) educate’s the community on hygiene

Ampang: The work to the grassroot level on the National Hygiene Policy has begun to be implimented through a joint venture by the SWCorp and the NGO’s Penggerak Komuniti Negara (PKN). After the MOU between the two parties was signed on March 23,a joint venture through programs and campaigns on aspects of environmental hygiene was started in Selangor. The role of the joint venture is to educate and empower the community in a hygiene campaign that aims to make Malaysia a clean country and towards the status of a developed country by… Read More

SWCorp galak penglibatan NGO dan komuniti usaha kebersihan

Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp) berharap lebih banyak badan bukan kerajaan (NGO) dan komuniti membantu menjayakan Program Mendaya Komuniti dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara bersih. Pengerusi SWCorp Malaysia, Dr Daroyah Alwi berkata, Program Mendaya Komuniti merupakan inisiatif di bawah Dasar Kebersihan Negara dilaksana bagi mewujudkan masyarakat yang membudayakan amalan kebersihan bagi menjamin kesejahteraan hidup dan kelestarian alam sekitar. Beliau berkata, program ini dilaksanakan di kawasan komuniti melalui pendekatan daripada komuniti kepada komuniti (C2C) bagi memperkasakan komuniti untuk melaksanakan aktiviti berkaitan penjagaan kebersihan. “Malah, komuniti setempat bertanggungjawab melakukan amalan… Read More

Usahasama strategik SWCorp dan NGO PKN didik masyarakat aspek kebersihan

AMPANG: Gerak kerja ke peringkat akar umbi mengenai Dasar Kebersihan Negara telah mulai dilaksanakan melalui usahasama oleh SWCorp dan NGO Penggerak Komuniti Negara. Selepas MoU antara SWCorp dan Penggerak Komuniti Negara ditandatangani pada 23 Mac lalu, usahama melalui program dan kempen mengenai aspek kebersihan persekitaran telah dimulakan di Selangor. Program-program kitar semula dan ‘Trash to Cash’ yang diilhamkan oleh Swcorp kini menjadi sebahagian gerakan utama NGO Penggerak Komuniti Negara seluruh negara khusus di Selangor. Penglibatan usahasama NGO Penggerak Komuniti Negara ini berperanan mendidik dan memperkasa komuniti dalam kempen kebersihan yang bermatlamat menjadikan… Read More