BizCommunity Portal:From Community to Community

Minister for Housing and Local Government, YB Datuk Hjh.Zuraida Kamaruddin continues to seek initiatives in helping to improve and upgrade urban resident areas. As such,the BizCommunity Portal was launched under the Urban Wellbeing Program(Program Kesejahteraan Bandar) targetting traders and service providers at the local community level. On the BizCommunity Portal,12 KPKT target service can be accessed. Among them are Health Services, Food and Education. For local residents, registration to join under the BizCommunity Portal is free and they can easily market their products or services based on their talents or individual skills…. Read More

Latihan Membuahkan Kesempurnaan”

Oleh: Anas Ahmad Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT) merupakan satu daripada agensi di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang statusnya setaraf dengan Jabatan/bahagian di Kementerian. I-KPKT berperanan dalam melaksanakan latihan bagi enam pusat pengajian yang merangkumi Perancangan Bandar dan Urbanisasi, Pengurusan Landskap, Kerajaan Tempatan, Pengurusan Perumahan, Pengurusan Sisa Pepejal serta Pemahaman dan Penguatkuasaan Undang-undang. I-KPKT juga menganjurkan persidangan, seminar dan bengkel berkaitan kerajaan tempatan di peringkat tempatan dan antarabangsa serta mengalurkan maklumat terkini berhubung dengan perubahan dasar, polisi dan matlamat kementerian dari semasa ke semasa. Sejak Yang Berhormat Datuk… Read More