Info PBT: Majlis Perbandaran Kangar, PBT tunggal di Perlis

Pada 1 Januari 1980, kesemua Penguasa Tempatan di Perlis disusun semula. Pihak Kerajaan telah menyarankan agar kesemua Penguasa Tempatan di Perlis disatukan bagi memastikan sistem pentadbiran dan perkhidmatan dapat diberikan dengan lebih cemerlang. Memandangkan Negeri Perlis adalah negeri yang kecil dari segi keluasannya, hanya satu pusat pihak Penguasa Tempatan yang harus diwujudkan. Sehubungan dengan itu, Penguasa tempatan yang diwujudkan telah diberi taraf otonomi dan dinamakan Majlis Perbandaran Kangar (MPK). Peringkat awalnya, kawasan operasi MPK meliputi kawasan seluas 40 batu persegi. Seterusnya dalam tahun 1989, kawasan operasi ini telah diperluaskan sehingga meliputi 118… Read More

Bulan Kemerdekaan: Bendera-bendera Negeri Rekaan Kurun Ke-19

Sejarah bendera Negeri Sembilan, digunakan sejak tahun 1895 masehi. Ia merupakan bendera keempat tertua di Malaysia yang masih kekal digunakan hingga kini. Bendera-bendera negeri yang tertua masih digunakan adalah Perlis (1870), Johor (1871) & Perak (1879).