Pengurusan sisa pepejal negara perlu perubahan drastik

BACHOK, 31 Dis — Isu pengurusan sisa pepejal di Malaysia memerlukan perubahan drastik kerana ia dlihat masih belum menemui jalan penyelesaian meskipun pelbagai usaha telah diambil oleh kerajaan untuk menanganinya. Pensyarah Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi (FBKT), Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Prof Madya Dr Wan Mohd Faizal Wan Ishak berkata ia boleh dilihat menerusi laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2019 Siri 1 yang mendedahkan isu ketidakpatuhan terhadap Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi pengoperasian tapak pelupusan dan Loji Rawatan Leachate (LTP). Beliau berkata pelupusan sisa pepejal di tapak pelupusan dan loji insinerator di bawah… Read More